Street Style in Tel Aviv #90

איור מספר תשעים בסדרה, הוא גם האיור האחרון בסדרה על אופנת הרחוב בתל אביב. כמעט מתבקש להגיע למאה, אבל למה בעצם? תשעים זה מספר יפה ו”למה לא מאה”? זו שאלה שלשמחתי מעולם לא נשאלתי.

את האיור האחרון אני מקדישה לחבורות – בני העשרים ומשהו המגיעים לבילוי שישי בתל אביב, תוך שהם מתיזים על עצמם כמויות גדולות במיוחד של אפטר-שייב ובשמים ומבטאים בכל תנועת גוף ואביזר לבוש, מאמץ וציפייה נואשת לאיזה ריגוש מסעיר.

בינתיים אני מתפנה לעבוד על סדרה חדשה ומקומית שתעלה ממש בקרוב.Street Style in Tel Aviv #90

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.