Street Style in Tel Aviv #61

בשנה האחרונה התחלתי להסתובב עם אוזניות, קצת בהשפעת האחיינית הטינאייג’רית המגניבה שלי וקצת מתוך ניסיון להתמודד עם בעיות ריכוז, בעיקר כשזה מגיע לקריאה. במשך תקופה קצרה החלפתי את הספרים הפיזיים באפליקציות דיגיטליות שאפשרו לי להקשיב לסיפורים תוך כדי הליכה, עניין שמצא חן בעיניי עד שגיליתי שמבחר הספרים באפליקציות הללו קטן מאוד ומבוסס בעיקר על רבי מכר משמימים ובעיקר, שזהות המקריא, צליל וטון קולו, משפיעים השפעה עצומה על היכולת שלי  להקשיב או לחילופין להרגיש שאני עומדת להתעוות ביסורים קשים. עזבתי את הספרים הדיגhטליים וחזרתי לנייר ומצאתי דרכים אחרות להתמודד עם הבעיה אבל נשארתי עם האוזניות, כי תל אביב, כך הסתבר לי הרבה יותר יפה ונעימה שמחברים לה  פסקול

Street Style in Tel Aviv #61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.