Street Style in Tel Aviv #60

אחוז בעלי השיער האדמוני עומד על בין אחוז אחד לשני אחוזים בודדים מתוך אוכלוסיית העולם, זה הכל. איך זה מרגיש להיות חלק מאחוז בודד? תהיתי לעצמי וישר גמלה בלבי ההחלטה לצאת למסע חוצה יבשות ואתרים בעקבות קבוצות אוכלוסיה נדירות, להן מאפיינים משותפים. איזו הרפתקה! לצורך כך הצטיידתי במחשב נייד ויצאתי לדרך, כעשרה צעדים אל עבר בית הקפה השכונתי

*

אז מי ומה עוד מהווים רק אחוז עד שני אחוזים מהאוכלוסיה? קצרי-השינה למשל, אנשים שיכולים להמשיך ולתפקד כאילו כלום, אחרי לא יותר מארבע עד שש שעות בלילה. אחוז אחד של עשירים מחזיק בכחמישים אחוז מההון בעולם. גם הפליטים מהווים אחוז אחד באוכלוסיה, מחזיקים בנכסים מוחשיים פחות, בעיקר געגועים וזכרונות. אחוז אחד הוא גם שיעור הימצאות הפרעת אכילה מסוג בולימיה נוורזה בקרב נערות ונשים (לעומת 0.1% בקרב נערים וגברים) וזה גם אחוז האנשים בעולם הצורכים מזון במקדונלד’ס, ואם כבר ‘אמריקה’, אז מסתבר כי באחוז וחצי ממשקי הבית בארה”ב מגדלים בחצר סוס. זהו בינתיים, אזל הזמן הפנוי. כן, הייתי שמחה להמשיך ולשוטט, אבל אני נמנית על קבוצה גדולה בהרבה והרבה פחות יחודית, אנשי המעמד הבינוני. יאללה לעבודה

'ג'ינג'ית3 תצוגה.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.