(Not) Swimming

עוד קיץ חלף ועדיין לא למדתי לשחות. מאז שיעור השחיה הראשון בבריכה העירונית  בפתח תקווה, במסגרת בית הספר היסודי, אז אמא שלי שלפה אותי בסמכותיות מהשיעור, שניה אחרי שהסתיים התרגיל הראשון – לעמוד אל שפת הבריכה ולהכניס את הראש למים למשך עשר שניות. “אתם לא תטביעו את הבת שלי” אמרה האשה ש’פונקה’ בחרדות לרוב, וכך […]

להתראות קיץ

אתמול התעוררתי לצלילי קולות דיבור רבים ורמים שהגיעו מהרחוב. לחצתי על מתג החשמל וגיליתי שאין. פתחתי את המרפסת ומצאתי שם צי משאיות של חברת החשמל במנופים שלופים, קסדות (ומסכות!). ובכן, לא מדובר היה בצירוף מקרים קוסמי. הם עובדים, אין חשמל לאורך כל הרחוב ולא יהיה עד שעות הצהריים המאוחרות. מה עושים? ניצול הזדמנויות – לים. […]