Street Style in Tel Aviv - Special Pride 2018 Facebook cover

Special: Tel Aviv Pride 2018

רבע מיליון איש התכנסו בשישי האחרון בשדרות בן ציון, בסמוך לכניסה של “האוזן השלישית”. דגלים מתנופפים, חיוכים רחבים ובגדים מנצנצים קיבלו את פני. נרגשת, הגבתי בענווה מזוייפת השמורה למלכים “באמת לא הייתם צריכים” מלמלתי בביישנות מוגזמת, בסך הכל באתי להחליף סרטים אני יודעת שכל הסיפור הזה של צפיפות ורעש לא אהוד על רבים מחבריי לשכונת […]